MENU
Aula_close Layer 1

Familieklasse og kursusklasse

Familieklassen er for børn og forældre som sammen skal finde en vej, så det bliver bedre, rarere og sjovere at gå i skole. Far eller mor er med barnet i familieklassen torsdag fra kl 8.00-12.15. I forældre kender jeres børn bedst, og i samarbejde med os, lærerne og de andre forældre, bidrager det til at jeres børn får den bedste skolegang. 

Det er sejt at komme på kursus i kursusklassen på afd. Kildemark. Her øver eleverne sig, på små hold, i de ting der kan være svære i fagene. Der er også jævnligt kurser for elever, som gerne vil have flere eller andre udfordringer. Kurserne bliver løbende udskiftet.